toggle menu Frikom
Srpski
Toggle search

GOOL Frikom aplikacija – pravila o zaštiti privatnosti i podataka

KORIŠĆENJEM OVE APLIKACIJE POTVRĐUJETE DA RAZUMETE I DA STE SAGLASNI SA PRIMENOM ISPOD NAVEDENIH PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI.

Ova Pravila o zaštiti privatnosti propisuju vaše korišćenje softverske aplikacije GOOL Frikom (u daljnjem tekstu: „Aplikacija“) na mobilnim uređajima, koju je za FRIKOM DOO izradila kompanija iDEA studio. Ova Aplikacija je platforma za promociju sladoleda GOOL na srpskom tržištu.

 

Naša posvećenost zaštiti podataka

FRIKOM poštuje privatnost svojih korisnika. Ova Pravila o zaštiti podataka (u daljem tekstu: „Pravila o zaštiti podataka“) imaju za svrhu da vam pruže informacije o tome kako FRIKOM koristi podatke koje od vas prikupljamo, a vezano za vaše korišćenje Aplikacije. Ovim Pravilima o zaštiti podataka takođe su objašnjeni uslovi pod kojima FRIKOM koristi i objavljuje spomenute podatke.

 

Dozvole

Aplikacija zahteva sledeće dozvole prilikom instalacije:

 

- Fotografije, mediji, datoteke

- Potpun pristup internetu

- Prikaz statusa mreže

 

Korišćenje i deljenje prikupljenih podataka

Automatski prikupljene podatke možemo bez naknade koristiti, odlagati, čuvati, deliti i objavljivati u skladu s važećim zakonima, posebno Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i to na sledeći način:

 

• zbog postupanja u skladu s pozivom na sud ili sličnim sudskim postupcima;

 

• s našim pouzdanim dobavljačima koji rade u naše ime, koji ne smeju nezavisno koristiti podatke koje im pružamo i koji su pristali da će poštovati pravila propisana ovim Pravilima o zaštiti podataka;

 

• u slučaju da je FRIKOM uključen u spajanje, akviziciju ili prodaju svoje celokupne imovine ili nekog njenog dela, lični podaci prikupljeni preko Aplikacije mogu se deliti s kupcem ili drugim subjektima uključenim u spomenute transakcije;

 

• oglašivačima i drugim mrežama oglašivača i kompanijama za analizu podataka kao što je opisano pod naslovom „Automatsko prikupljanje podataka i oglašavanje“;

 

• na bilo kakav drugačiji način izričito propisan ovim Pravilima o zaštiti podataka ili u bilo kojoj izmenjenoj i/ili dopunjenoj verziji ovih Pravila koja FRIKOM može da odluči da objavi s vremena na vreme

 

Automatsko prikupljanje podataka i oglašavanje

Aplikacija koristi kodove za praćenje u svrhu praćenja statističke posećenosti Aplikacije radi dobijanja nužnih informacija o uspešnosti Aplikacije i pri tom takođe koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics, Google Play Store i Apple App store.

 

Aplikacija takođe upotrebljava kolačiće u svrhu oglašavanja proizvoda/usluga FRIKOM DOO i to na samoj web stranici, na prikazivačkim mrežama i kroz korišćenje ponovnog marketinga na usluzi Google Analytics.

 

Aplikacija može automatski prikupljati određene podatke poput vrste mobilnog uređaja koji koristite, jedinstvenog identifikacionog broja vašeg uređaja, IP adrese vašeg mobilnog uređaja, vašeg mobilnog operativnog sistema i informacija o tome kako koristite Aplikaciju.

 

FRIKOM nema uvid u individualne podatke o ličnosti, pa ne može pojedinačno identifikovati korisnika.

 

Povlačenje pristanka

Postoje mnogobrojni načini na koje korisnici Aplikacije mogu povući svoj pristanak na prikupljanje podataka:

Povlačenje pristanka na svako prikupljanje podataka deinstaliranjem Aplikacije na vašem mobilnom uređaju: možete zaustaviti svo prikupljanje podataka preko Aplikacije na jednostavan način deinstaliranjem Aplikacije. Možete se koristiti standardnim procesima deinstaliranja aplikacija dostupnim na vašem mobilnom uređaju ili preko tržišta mobilnih aplikacija ili na mreži.

Sigurnost podataka

Stalo nam je do čuvanja poverljivosti vaših podataka. Pružamo fizičku, elektronsku i proceduralnu zaštitu podataka koje obrađujemo i zadržavamo. Molimo vas da uzmete u obzir da, iako nastojimo da omogućimo razuman nivo sigurnosti podataka koje obrađujemo i zadržavamo, niti jednim sigurnosnim sistemom ne mogu se sprečiti sve moguće sigurnosne povrede.

 

Promene

Ova Pravila o zaštiti podataka mogu se povremeno promeniti ili ažurirati iz bilo kojeg razloga. Obavestićemo vas o svim promenama naših Pravila o zaštiti podataka objavljivanjem novih Pravila o zaštiti podataka na www.frikom.rs.  Savetujemo vas da redovno pratite naša Pravila o zaštiti podataka kako biste bili obavešteni o bilo kakvim mogućim promenama. Vaše kontinuirano korišćenje Aplikacije nakon objavljivanja ažuriranih Pravila o zaštiti podataka smatraće se vašim pristankom na takvu ažuriranu verziju.

 

Vaš pristanak

Korišćenjem ove Aplikacije pristajete na to da obrađujemo automatski prikupljene podatke u skladu sa Pravilima o zaštiti podataka i svakoj izmenjenoj i/ili dopunjenoj verziji Pravila o zaštiti podataka. „Obrada“ znači korišćenje kolačića na računaru ili prenosivom uređaju ili korišćenje podataka na bilo kakav način, uključujući ali ne i ograničeno na prikupljanje, čuvanje, brisanje, korišćenje, kombinovanje i objavljivanje podataka pri čemu se sve navedene aktivnosti odvijaju u Republici Srbiji. Ako imate mesto prebivališta van Republike Srbije, vaši podaci će biti prebačeni u Republiku Srbiju i obrađeni i sačuvani tamo u skladu sa standardima zaštite podataka u Republici Srbiji. Korišćenjem Aplikacije i pružanjem podataka, pristajete na takav prenos i obradu podataka u Republici Srbiji.

 

Ova izjava primjenjuje se od 10.04.2018. do opoziva od strane FRIKOMA.

Frikom.rs