toggle menu Frikom
Srpski
Toggle search

Obaveštenja

Obaveštenja

30.01.2020. 

Obaveštenje o zaštiti podataka ličnosti

07.08.2013.

Odluka sa vanredne sednice skupštine "Frikom" a.d.

Zapisnik o radu vanredne sednice skupštine "Frikom" a.d.

15.07.2013.

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara Frikom ad Beograd

Odluka o vanrednoj sednici Skupštine akcionara Frikom a.d.

Obaveštenje o uvidu u dokumenta i akte društva

Obaveštenje poveriocima o sprovođenju postupka promene pravne forme

01.07.2013.

Odluka sa XI redovne sednice skupštine "Frikom" a.d.

Zapisnik sa XI redovne sednice skupštine "Frikom" a.d.

05.06.2013.

Predlozi odluka za sednicu Skupštine

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija

28.05.2013.

Poziv za Redovnu skupštinu akcionara Frikom a.d. Beograd

14.05.2013.

Zapisnik o radu Vanredne sednice skupštine Frikom a.d. održane 10.maja 2013.godine

Odluka o prinudnom otkupu akcija

Odluka o usvajanju zapisnika sa desete sednice Skupštine društva

19.04.2013.

Obaveštenje o načinu utvrđivanja cena akcija

Finansijski izveštaji 2012. godine

Finansijski izveštaji 2011. godine

Finansijski izveštaji 2010. godine

Odluka o prinudnom otkupu akcija

Poziv za vanrednu skupštinu akcionara Frikom a.d. Beograd

18.04.2013

Zahtev za utvrđivanje cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa

Procena akcija

13.04.2013.

Zahtev za sazivanje Vanredne sednice Skupštine akcionara

22.02.2013

Izveštaj o preuzimanju akcija

09.02.2013.

Obaveštenje o značajnom učešću-Agrokor

Obaveštenje o značajnom učešću-Ledo d.d.

Obaveštenje Beogradske berze o realizaciji Ugovora o prodaji akcija Frikom a.d. Beograd

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog ugovora o prodaji akcija društva Frikom a.d. Beograd

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se svi kupci-maloprodavci društva Industrija smrznute hrane Frikom a.d. Beograd da se u trenutno važećim ugovorima zaključenim između Frikoma i kupaca-maloprodavaca ne primenjuju odredbe kojima je ugovorena obaveza kupaca u pogledu (i) primene cena u daljoj prodaji i (ii) ekskluziviteta u rashladnim uređajima i/ili u maloprodajnim objektima, i to sve do isteka roka do kog su ugovori zaključeni.

Frikom AD

Kontakt

0800 30 30 30

E-mail: office@frikom.rs

Svi kontakti

Newsletter

Ako želite da primate novosti iz Frikoma, upišite svoju email adresu.

Frikom.rs