Pravila nagradnog konkursa “BUREK BUDDY”

  • 15.05.2023.

Član 1.

ORGANIZATOR I UČESNICI

Nagradni konkurs “Burek buddy” priređuje i organizuje: Frikom doo Beograd, Zrenjaninski put bb, 11213 Beograd, PIB: 100003092, matični broj 07042728 (u daljem tekstu: Organizator). Lica, korisnici društvene mreže Instagram koja se prijave radi učestvovanja na Konkursu, dalje u tekstu se nazivaju Učesnik.

Član 2.

PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja u Konkursu imaju lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije

Kosova i Metohije), koji su korisnici društvene mreže Instagram i koji:

  1. prate@frikomsrbija Instagram stranicu.
  2. ostave komentar na objavljenoj fotografiji vezanoj za konkurs “Burek buddy” - sa kime dele burek i zašto i taguju osobu.

Pravo učestvovanja u Konkursu nemaju zaposleni kod Organizatora, agencije i saradnika koji učestvuju u organizaciji Konkursa kao i njihovi bliski srodnici (roditelji, supružnik, vanbračni partner, deca, sestre i braća).

Član 3.

SVRHA I TRAJANJE KONKURSA

Nagradni konkurs “ Burek buddy ” organizuje se radi promocije Organizatora.

Trajanje nagradnog konkursa, do kog dana će organizator prikupljati komentare Učesnika, jeste od  15.05.2023. godine do 25.05.2023. godine.

Dana 29.05.2023. kroz objavu za konkurs “Burek buddy“ na zvaničnom Instagram profilu Organizatora biće označeni dobitnici nagrada (mesečna zaliha Frikom bureka/ tj. 30 bureka (6 kutija) ).

Član 4.

PODRUČJE PROMOCIJE

Ova pravila Konkursa (dalje: Pravila) i bliže informacije vezane za sprovođenje Konkursa biće objavljena na zvaničnom Instagram profilu Oranizatora @frikomsrbija.

Član 5.

OPIS KONKURSA I KAKO UČESTVOVATI NA NJEMU

U period trajanja Konkursa, odnosno od 15.05.2023. godine do 25.05.2023. godine, učesnici mogu da komentarišu sa kime dele burek i zašto na zvaničnom Instagram profilu Organizatora, a sve u skladu sa pravilima ovog konkursa.

Izbor i proglašenje pobednika u Konkursu

Stručna lica, zaposlena kod Organizatora, će dana 29.05.2023. godine izabrati 3 nakreativnija komentara i putem komentara na istoj objavi na svom zvaničnom Instagram profilu objaviti dobitnike nagrade (ukupno 3 dobitnika).

Nagrada koja se dodeljuje svakom dobitniku je mesečna zaliha Frikom bureka / tj. 30 bureka (6 kutija). Nagradu nije moguće zameniti za gotov novac, drugu robu ili uslugu.

Član 6.

KAKO PREUZETI NAGRADU

Nakon objave dobitnika, zvanični Instagram profil Organizatora će, putem direktne poruke, stupiti u kontakt sa licima koji su dobitnici radi dogovora oko preuzimanja nagrade, odnosno ostavljanja kontakt podataka.

Frikom, kao Organizator, sprovodi uručivanje nagrade dobitnicima na osnovu dostavljenih kontakt podataka.

Član 7.

UČESNICI KONKURSA

Učesnici Konkursa ne mogu zahtevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su definisane u ovim Pravilima od strane Organizatora. Pravila Konkursa važe za sve Učesnike. Učestvovanjem u konkursu, učesnici prihvataju ova pravila.

Član 8.

ŽALBE I REKLAMACIJE

Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator i one se mogu uputiti putem direktne poruke na zvaničnom Instagram profilu Organizatora. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti Učesnika.

Član 9.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Organizator, kao rukovalac, neće obrađivati podatke o ličnosti svih učesnika, već samo lica koja sa najkreativnijim komentarima budu izabrani kao dobitnici nagrada, i to samo i isključivo radi dostavljanja istih na adrese dobitnika.

Organizator će sa svim podacima o ličnosti koje će prikupljati i obrađivati u toku ovog Konkursa postupati sa posebnom pažnjom, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa.

Organizator, kao rukovalac, prikuplja, vodi, održava i obrađuje lične podatake lica isključivo u svrhu sprovođenja Konkursa u skladu sa ovim Pravilima, odnosno radi dostavljanja nagrada dobitnicima.

Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane Učesnika, te je Učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka. Dostavljeni podaci su oni podaci koje je Organizator prikupio nakon kontaktiranja dobitnika nagrada radi uručenja istih.

Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator ili zatražiti ispravku istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe, odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, Učesnik se može obratiti

na e-mail adresu licezazastitupodataka@frikom.rs.

Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se sa istima postupati zakonito i pošteno, u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Član 10.

MALOLETNI UČESNICI ILI UČESNICI SA OGRANIČENOM ILI ODUZETOM POSLOVNOM SPOSOBNOŠĆU

Ukoliko je Učesnik koji je dobio nagradu maloletno lice ili je lice sa ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, nagradu  može preuzeti isključivo u pratnji roditelja, staratelja ili zakonskog zastupnika.

Član 11.

DISKVALIFIKACIJE IZ KONKURSA

Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od Učesnika na bilo koji način pokušava da prekrši Pravila učestvovanja (bilo kakve naznake neregularnog postupanja), Organizator zadržava pravo da Učesnika diskvalifikuje iz Konkursa i zanemari njihovo učestvovanje bez daljeg obrazloženja.

Član 12. POREZI

Učesnici koji su osvojili nagradu ne snose nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa nagradom koju su osvojili.

Član 13.

MOGUĆNOST PREKIDA KONKURSA

Nagradni konkurs “Burek buddy” može da se prekine samo u slučaju nastupa okolnosti za koje       Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči, otkloni ili izbegne. Učesnici će o prekidu konkursa biti obavešteni putem zvaničnog Instagram profila Organizatora.

Član 14.

ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

  • Bilo koje posledice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja i zloupotrebe sistema pri funkcionisanju takmičenja na štetu Učesnika ili trećeg lica;
  • (Ne)funkcionisanje Instagram mreže i posledice (ne)funkcionisanja bez obzira na razlog (ne)funkcionisanja;
  • (Ne)istinitost podataka koje učesnici ostavljaju.

Član 15.

PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na zvaničnom Instagram profilu Organizatora.

Cookie policy

Da bi naša internet stranica ispravno funkcionisala, kao i da bismo stalno unapređivali Vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće: tehničke/nužne, analitičke i marketinške. Klikom na “Podešavanja” možete postaviti njihova ograničenja. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite našoj internet stranici upotrebu kolačića opisanih u nastavku:

Podešavanja Prihvatam sve Ok!