Ugostiteljstvo

Upoznajte kompaniju Frikom

Prepoznatljiv, uvek omiljeni i vrlo popularan

Sa potrošačima
Odnos omiljenog i pouzdanog „prijatelja cele porodice"

Raditi u Frikomu znači biti spreman na deljenje znanja, timski rad i učenje

Ključne vrednosti Frikoma
EdukacijaRazvoj zaposlenihPodsticajno radno okruženje

Visok standard kvaliteta i zdravstvene ispravnosti hrane

Product Catalogue

Distribucija

Distributivnu snagu Frikom grupe u regiji predstavlja preko 50 hiljada rashladnih uređaja