Svi proizvodi

Unesite ime proizvoda, šifru, bar kod

Proizvod
Jedinica mere
Zapremina (ml)
Komada u kutiji
Kutija na paleti
Šifra
Bar kod
Jedinica merekom
Zapremina (ml)110
Komada u kutiji20
Kutija na paleti182
Šifra003146
Bar kod8606017432289
Jedinica merekom
Zapremina (ml)160
Komada u kutiji24
Kutija na paleti117
Šifra003003
Bar kod8606017430117
Jedinica merekom
Zapremina (ml)110
Komada u kutiji20
Kutija na paleti182
Šifra003149
Bar kod8606017432241
Jedinica merekom
Zapremina (ml)220
Komada u kutiji16
Kutija na paleti110
Šifra001295
Bar kod8606006088220
Jedinica merekom
Zapremina (ml)110
Komada u kutiji20
Kutija na paleti160
Šifra003006
Bar kod8606017430087
Jedinica merekom
Zapremina (ml)120
Komada u kutiji16
Kutija na paleti238
Šifra003138
Bar kod8606017432173
Jedinica merekom
Zapremina (ml)110
Komada u kutiji20
Kutija na paleti208
Šifra000490
Bar kod8606017431572
Jedinica merekom
Zapremina (ml)110
Komada u kutiji20
Kutija na paleti192
Šifra003102
Bar kod8606017431565
Jedinica merekom
Zapremina (ml)90
Komada u kutiji20
Kutija na paleti182
Šifra003150
Bar kod8606017432265
Jedinica merekom
Zapremina (ml)120
Komada u kutiji16
Kutija na paleti238
Šifra003140
Bar kod8606017432180