Maloprodajno testo

Unesite ime proizvoda, šifru, bar kod

Proizvod
Jedinica mere
Zapremina (ml)
Komada u kutiji
Kutija na paleti
Šifra
Bar kod
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji10
Kutija na paleti132
Šifra7562
Bar kod8606006082020
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji10
Kutija na paleti48
Šifra001784
Bar kod8606006081405
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji6
Kutija na paleti80
Šifra007590
Bar kod8606017431954
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji6
Kutija na paleti80
Šifra007589
Bar kod8606017431947
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji6
Kutija na paleti80
Šifra007581
Bar kod8606017431855
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji15
Kutija na paleti60
Šifra007569
Bar kod8606006082501
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji12
Kutija na paleti56
Šifra001741
Bar kod8606006087759
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji8
Kutija na paleti72
Šifra7564
Bar kod8606006081962
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji5
Kutija na paleti126
Šifra1735
Bar kod8606006087704
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji5
Kutija na paleti90
Šifra007577
Bar kod8606017431817