Ugostiteljski sladoledi

Unesite ime proizvoda, šifru, bar kod

Proizvod
Jedinica mere
Zapremina (ml)
Komada u kutiji
Kutija na paleti
Šifra
Bar kod
Jedinica merekom
Zapremina (ml)5000
Komada u kutiji1
Kutija na paleti120
Šifra003168
Bar kod8606017432418
Jedinica merekom
Zapremina (ml)5000
Komada u kutiji1
Kutija na paleti120
Šifra003173
Bar kod8606017432425
Jedinica merekom
Zapremina (ml)5000
Komada u kutiji1
Kutija na paleti120
Šifra003172
Bar kod8606017432432
Jedinica merekom
Zapremina (ml)6000
Komada u kutiji1
Kutija na paleti120
Šifra001380
Bar kod8606006085625
Jedinica merekom
Zapremina (ml)6000
Komada u kutiji1
Kutija na paleti120
Šifra003131
Bar kod8606006080361
Jedinica merekom
Zapremina (ml)6000
Komada u kutiji1
Kutija na paleti120
Šifra001607
Bar kod8606006083911
Jedinica merekom
Zapremina (ml)6000
Komada u kutiji1
Kutija na paleti120
Šifra003128
Bar kod8606006080378
Jedinica merekom
Zapremina (ml)6000
Komada u kutiji1
Kutija na paleti120
Šifra003130
Bar kod8606006084079
Jedinica merekom
Zapremina (ml)6000
Komada u kutiji1
Kutija na paleti120
Šifra003127
Bar kod8606017430384
Jedinica merekom
Zapremina (ml)6000
Komada u kutiji1
Kutija na paleti120
Šifra003132
Bar kod8606006085618