Povrće i voće

Unesite ime proizvoda, šifru, bar kod

Proizvod
Jedinica mere
Zapremina (ml)
Komada u kutiji
Kutija na paleti
Šifra
Bar kod
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji22
Kutija na paleti63
Šifra007038
Bar kod8606006087674
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji10
Kutija na paleti63
Šifra007092
Bar kod8606017430858
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji12
Kutija na paleti81
Šifra007006
Bar kod8606006084536
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji16
Kutija na paleti72
Šifra007110
Bar kod8606006087889
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji12
Kutija na paleti104
Šifra007078
Bar kod8606006087490
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji12
Kutija na paleti110
Šifra007007
Bar kod8606006084512
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji18
Kutija na paleti63
Šifra007101
Bar kod8606017430865
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji12
Kutija na paleti104
Šifra007080
Bar kod8606006087841
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji16
Kutija na paleti81
Šifra001097
Bar kod8606006086165
Jedinica merekom
Zapremina (ml)
Komada u kutiji18
Kutija na paleti81
Šifra007050
Bar kod8606017430728