Ugostiteljsko testo

Unesite ime proizvoda, šifru, bar kod

Proizvod
Jedinica mere
Zapremina (ml)
Komada u kutiji
Kutija na paleti
Šifra
Bar kod
Jedinica merekg
Zapremina (ml)
Komada u kutiji
Kutija na paleti100-110
Šifra000752
Bar kod8606006084529
Jedinica merekg
Zapremina (ml)
Komada u kutiji
Kutija na paleti216
Šifra000734
Bar kod8606006081139
Jedinica merekg
Zapremina (ml)
Komada u kutiji
Kutija na paleti180
Šifra000737
Bar kod8606006081153
Jedinica merekg
Zapremina (ml)
Komada u kutiji
Kutija na paleti180
Šifra000736
Bar kod8606006081160
Jedinica merekg
Zapremina (ml)
Komada u kutiji
Kutija na paleti304
Šifra000739
Bar kod8606006081191
Jedinica merekg
Zapremina (ml)
Komada u kutiji
Kutija na paleti216
Šifra000738
Bar kod8606006081184