toggle menu Frikom
Srpski
Toggle search

Distribucija

Distribucija

Distribucija

Distribucija

Distributivnu snagu kompanije Frikom čini preko 50.000 rashladnih uređaja na najatraktivnijim lokacijama.

Više od 50.000 rashladnih uređaja na najatraktivnijim lokacijama i preko 150 novih kamiona–hladnjača sa savremenom informatičkom opremom obezbeđuje sigurnu dostavu Frikom proizvoda do prodavnica, trgovina na veliko i malo, ugostiteljstva, javnih ustanova, kao i na izvoznim tržištima.

Kompanija Frikom raspolaže sa nekoliko distributivnih centara, iz kojih se svakodnevno snabdevaju prodajni centri, čime se obezbeđuje da i potrošači budu redovno snabdeveni Frikom proizvodima.

Frikom uspešnom distribucijom obezbeđuje potrošačima sigurnu isporuku proizvoda u traženim količinama i dogovorenom vremenu, čime se obezbeđuje dostupnost svih proizvoda krajnjim potrošačima.

Kontakt

0800 30 30 30

E-mail: office@frikom.rs

Svi kontakti

Newsletter

Ako želite da primate novosti iz Frikoma, upišite svoju email adresu.

Frikom.rs