toggle menu Frikom
Srpski
Toggle search

Osnovni podaci

Osnovni podaci

Privredno društvo
INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD
Skraćeni naziv
FRIKOM DOO BEOGRAD
Sedište i adresa
Beograd, Zrenjaninski put b.b.
Pretežna delatnost
1052 proizvodnja sladoleda
Pravna forma
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Direktor
Olga Ristić
PIB
100003092
Matični/Registarski broj
07042728
Registar
Agencija za privredne registre, Republika Srbija
Osnovni kapital društva
Uplaćen-unet kapital: 2.346.139.740 dinara
Žiro račun:
Banka:
160-157143-67
Banca Intesa a.d., Beograd
Žiro račun:
Banka:
265-1100310002009-36
Raiffeisen banka a.d. ,Beograd
Žiro račun
Banka:
205-50849-25
Komercijalna banka a.d., Beograd
Zakonski zastupnici
Olga Ristić, direktor

Kontakt

0800 30 30 30

E-mail: office@frikom.rs

Svi kontakti

Newsletter

Ako želite da primate novosti iz Frikoma, upišite svoju email adresu.

Frikom.rs